неделя, 23 декември 2012 г.

“Борбата на душата” “Fight of the soul“ . . . . . . . Целият живот е духовна борба, това е борба на душата с падналите ангели и демона в нас. . . . . . . . Двата вълка в нас - Притча на индианците чероки . . . . . . . . . . Стар чероки разказвал на своя внук за борбата, която се води във всеки един от нас. И рекъл на момчето, че в душите ни се борят два вълка. Единият е зъл, той е гневът, завистта, недоволството, отрицанието, алчността, надменността, самосъжалението, чувството за малоценност или пък за превъзходство, лъжата, фалшивата гордост и егоцентризмът. Другият е добър – той е радостта, мирът, любовта, надеждата, спокойствието, скромността, добротата, благосклонността, взаимността, щедростта, искреността, състраданието и вярата. Внукът се замислил за момент и след това попитал дядо си: - И кой вълк побеждава? - Този, който нахраниш. – отговорил старият чероки. . . . . http://www.vladiart.eu

сряда, 19 декември 2012 г.

“Пясъчен часовник” “Sandglass” Time 21.12.2012 ...... Еклисиаст..................... Има време за всяко нещо, И срок за всяка работа под небето: Време за раждане, и време за умиране; Време за насаждане, и време за изкореняване насаденото; Време за убиване, и време за изцеляване; Време за събаряне, и време за градене; Време за плачене, и време за смеене; Време за жалеене, и време за ликуване; Време за разхвърляне камъни, и време за събиране камъни; Време за прегръщане, и време за въздържане от прегръщането; Време за търсене, и време за изгубване; Време за пазене, и време за хвърляне; Време за раздиране, и време за шиене; Време за мълчание, и време за говорене; Време за обичане и време за мразене; Време за война, и време за мир.
. . . . . http://www.vladiart.eu

сряда, 5 декември 2012 г.

“Ерос и Танатос” “ Eros and Thanatos” "Според Фройд нашия живот се играе в две различни, противоположни сили. Един от тях, Ерос, е устройството за секс, любов и самосъхранение, докато другият е известен като Танатос, диск за смърт и самоунищожение. Това е Ин и Ян на мотивацията и нужди. Казано по-просто, Ерос иска от нас да живеят и да се борят чрез и с болка и страдание; Танатос предпочита да сложи край на всичко това със смъртта, еквалайзер, тъмната сила, състоянието на постоянен мир, спокойствие и почивка ". “According to Freud our life is played out in two different, opposing forces. One of them, Eros, is the drive for sex, love, and self-preservation, whereas the other is known as Thanatos, the drive for death and self-destruction. It is the yin and yang of motivations and urges. Put simply, Eros wants us to live and struggle through and with pain and suffering; Thanatos prefers to end it all with death, the equalizer, the dark force, the state of constant peace, calm and rest.”

неделя, 2 декември 2012 г.

"Грешник"/грях/ "World´s greatest sinner"/sin/ тази скулптура е инспирирана от случващите се събитията напоследък. This sculpture is inspired by recent events in.

петък, 23 ноември 2012 г.

Мисли на Рене Магрит

Мисли на Рене Магрит * „Не трябва да се плашим от дневната светлина само защото тя почти винаги осветява жалък свят.” * „Ако сънят е превод на будния живот, будният живот също е превод на съня.” * „Изкуството предизвиква мистерията, без която света не би могъл да съществува.” * “Всичко, което виждаме крие друго нещо, и ние винаги искаме да видим какво е скрито зад това, което виждаме.” * „Само мисълта може да наподобява. Тя наподобява, защото е това, което виждаме, чуваме или знаем; тя се превръща в това, което света ни предлага.” * „Настоящето е изпълнено със силната миризма на посредствеността и атомната бомба.” * „Живописта ми се състои от видими образи, които укриват нищото… те предизвикват мистерия и наистина, когато човек види някоя от моите картини, си задава простия въпрос „Какво означава това?” Всъщност не означава нищо, защото мистерията също не означава нищо, тя е непознаваема.” * „Съзнанието обича непознатото. То обожава образи, които означават неизвестното, тъй като смисъла на самото съзнание е неизвестен.” * „Животът ме задължава да правя нещо, затова рисувам.” * „Да бъдеш сюрреалист означава не само да пазиш в съзнанието си спомените за това, което си видял, но и винаги да внимаваш за това, което никога не е било.” * „Не съм детерминист, но и не вярвам в случайността. Тя служи на друго „обяснение” на света…” * „Празнотата е единствената мистерия, останала за човека.” * „Хората, които търсят символични значения (в моята работа) попадат в хватката на присъщите на образа мистерия и поезия. Образът трябва да бъде видян какъвто е. Нещо повече, картините ми не загатват първенство на невидимото пред видимото.”

вторник, 24 юли 2012 г.

words

Where can I find a man who has forgotten words so I can talk with him? Къде мога да намеря човек, който е забравил думите, за да мога да говоря с него?