петък, 23 ноември 2012 г.

Мисли на Рене Магрит

Мисли на Рене Магрит * „Не трябва да се плашим от дневната светлина само защото тя почти винаги осветява жалък свят.” * „Ако сънят е превод на будния живот, будният живот също е превод на съня.” * „Изкуството предизвиква мистерията, без която света не би могъл да съществува.” * “Всичко, което виждаме крие друго нещо, и ние винаги искаме да видим какво е скрито зад това, което виждаме.” * „Само мисълта може да наподобява. Тя наподобява, защото е това, което виждаме, чуваме или знаем; тя се превръща в това, което света ни предлага.” * „Настоящето е изпълнено със силната миризма на посредствеността и атомната бомба.” * „Живописта ми се състои от видими образи, които укриват нищото… те предизвикват мистерия и наистина, когато човек види някоя от моите картини, си задава простия въпрос „Какво означава това?” Всъщност не означава нищо, защото мистерията също не означава нищо, тя е непознаваема.” * „Съзнанието обича непознатото. То обожава образи, които означават неизвестното, тъй като смисъла на самото съзнание е неизвестен.” * „Животът ме задължава да правя нещо, затова рисувам.” * „Да бъдеш сюрреалист означава не само да пазиш в съзнанието си спомените за това, което си видял, но и винаги да внимаваш за това, което никога не е било.” * „Не съм детерминист, но и не вярвам в случайността. Тя служи на друго „обяснение” на света…” * „Празнотата е единствената мистерия, останала за човека.” * „Хората, които търсят символични значения (в моята работа) попадат в хватката на присъщите на образа мистерия и поезия. Образът трябва да бъде видян какъвто е. Нещо повече, картините ми не загатват първенство на невидимото пред видимото.”

Няма коментари: