неделя, 23 декември 2012 г.

“Борбата на душата” “Fight of the soul“ . . . . . . . Целият живот е духовна борба, това е борба на душата с падналите ангели и демона в нас. . . . . . . . Двата вълка в нас - Притча на индианците чероки . . . . . . . . . . Стар чероки разказвал на своя внук за борбата, която се води във всеки един от нас. И рекъл на момчето, че в душите ни се борят два вълка. Единият е зъл, той е гневът, завистта, недоволството, отрицанието, алчността, надменността, самосъжалението, чувството за малоценност или пък за превъзходство, лъжата, фалшивата гордост и егоцентризмът. Другият е добър – той е радостта, мирът, любовта, надеждата, спокойствието, скромността, добротата, благосклонността, взаимността, щедростта, искреността, състраданието и вярата. Внукът се замислил за момент и след това попитал дядо си: - И кой вълк побеждава? - Този, който нахраниш. – отговорил старият чероки. . . . . http://www.vladiart.eu

Няма коментари: